Poštovné pri objednávke nad 100€ zdarma!

Kontakt

prevádzka

Dobrá čajovňa

Mäsiarska 42
040 01, Košice

Kontaktná osoba

Mgr. Daniel Dojčák

Email: dojcakdaniel@gmail.com

Mobil:  +421 918 387 435
 
 
prevádzkuje

Dobrá čajovňa Košice s.r.o.

Ťahanovská 17
040 13 Košice
 
IČO: 47 128 54
DIČ 2023751015
IČ DPH: SK 2023751015
Bankové spojenie: SK51 0200 0000 0034 7416 9653
 
Orgán vykonávajúci dohľad:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, SR
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: ba@soi.sk

0